Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Το σχολικό μας συγκρότημα αποτελείται από 4 διαφορετικά κτίρια, τα οποία ανεγέρθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των μαθητών ανάγκασε τους αρμόδιους φορείς να προσθέτουν νέες αίθουσες διδασκαλίας και επιπλέον αύλειο χώρο. Το σχολείο έλαβε την τελική μορφή και έκταση το καλοκαίρι του 2008 με την προσθήκη τριών νέων αιθουσών διδασκαλίας.
ΚΤΙΡΙΟ Α

Κτίστηκε το 1997. Περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, μια μικρή αίθουσα βιβλιοθήκης, το γραφείο του Διευθυντή και το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων.
ΚΤΙΡΙΟ Β

Κτίστηκε το 1957. Δωρεά των εθνικών ευεργετών Σαράντη Αρχιγένη και Ελένης Αρχιγένους από τους Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης. Είχε τρεις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο εκπαιδευτικών. Αποφοίτησαν πολλοί μαθητές-παλαιοί κάτοικοι των Νέων Επιβατών. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για να στεγάσει τμήματα του σχολείου μας, το εστιατόριο του ολοήμερου προγράμματος και την αίθουσα πληροφορικής, με κάποιες αλλαγές-παρεμβάσεις. Το προσωνύμιο "Αρχιγένειο" φανερώνει την εκτίμηση των ντόπιων κατοίκων στο πρόσωπο των δύο μεγάλων ευεργετών του.
ΚΤΙΡΙΟ Γ
Λυόμενο κτίριο ελαφριάς κατασκευής του 1990. Αποτελείται από 3 αίθουσες διδασκαλίας κανονικών διαστάσεων και μιας αίθουσας μικρών διαστάσεων.

ΚΤΙΡΙΟ Δ
Λυόμενο κτίριο βαριάς κατασκευής του 2008. Αποτελείται από 3 αίθουσες διδασκαλίας και ένα χώρο για τη λειτουργία κυλικείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: