Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 5 /2013
της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Θερμαϊκού

Αρ. Απ. 12 / 2013

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

            Στο Δημοτικό Κατάστημα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, σήμερα στις 27 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθμ. 82 / 22-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνο Βογιατζή προς τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. απόφαση 34/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού.      
            Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ                                                     
  2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                                           
  3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ
  4. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ
  5. ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  6. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.   ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος Μαρία Πλόσκα,  κατηγορίας ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, σύμφωνα με την 146/2011 απόφαση Δημάρχου.
  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο μέλος της Επιτροπής κ. Δημήτριο Μητρόπουλο όπου ανέγνωσε την πρόταση των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει ως εξής:

ΠΕΡΑΙΑ
Σχολικές περιφέρειες Δημοτικών σχολείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται
1ο Δημοτικό Περαίας: Κάτω Περαία (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Αρχ. Μακαρίου-Ιωνίας-Σόλωνος-Κρήτης-Μηδείας-28ης Οκτωβρίου-Ακτής-Αμπελοκήπων-Κρήτης-Φιλελλήνων-Ιωνίας-Αμπελοκήπων)
2ο Δημοτικό Περαίας: Άνω Περαία (Ολυμπιάδος-Σμύρνης-Νίκης-Εθνικής Συμφιλιώσεως-Τροίας-Βενιζέλου-Ανατολικής Θράκης-Κ.Παλαμά-Αθ. Διάκου-Βενιζέλου- Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Ειρήνης)
Επιπλέον: Η περιοχή της Άνω Περαίας μέχρι την περιοχή του ραντάρ.
3ο Δημοτικό Περαίας: Κάτω Περαία (Κρήτης-Σόλωνος-Ιωνίας-Αρχ. Μακαρίου-Ακτής-28ης Οκτωβρίου-Μηδείας)
Επιπλέον: Κάτω Νέοι Επιβάτες (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-25ης Μαρτίου-Κουντουριώτου-Αρχ. Μακαρίου)
4ο Δημοτικό Περαίας: Κάτω Περαία (Ιωνίας-Φιλελλήνων-Κρήτης-Αμπελοκήπων-Ακτής-Φιλίππου)
5ο Δημοτικό Περαίας: Κάτω Περαία (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Φιλίππου-Ακτής-Ξενίου Διός).
Σχολικές περιφέρειες Νηπιαγωγείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται
1ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Άνω Περαία (Γραβιάς-Κ.Παλαμά-Αθ.Διάκου-Βενιζέλου-Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Ειρήνης)
 Κάτω Περαία (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Αρχ. Μακαρίου-Ανθέων-Σόλωνος-Ιωνίας-Αμπελοκήπων)
2ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Άνω Περαία (Ολυμπιάδος-Σμύρνης-Νίκης-Εθνικής Συμφιλιώσεως-Τροίας-Βενιζέλου-Ανατολικής Θράκης-Κ.Παλαμά-Γραβιάς-Ειρήνης).
Επιπλέον: Η περιοχή της Άνω Περαίας μέχρι την περιοχή του ραντάρ.
3ο ,4ο Νηπιαγωγεία Περαίας: Κάτω Περαία (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Αμπελοκήπων-Ανθέων-Φιλίππου)
5ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Κάτω Περαία (Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Φιλίππου-Ανθέων-Δευκαλίωνα-Ομήρου-Ξενίου Διός)
6ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Κάτω Περαία (Ανθέων-Αρχ. Μακαρίου-Ακτής-25ης Μαρτίου-Ρωμανού)
7ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Κάτω Περαία (Ομήρου-Δευκαλίωνα-Μουσών-Φιλίππου-Παραλία-Ξενίου Διός
8ο Νηπιαγωγείο Περαίας: Κάτω Περαία (Ανθέων-Αμπελοκήπων-Ακτής-Φιλίππου-Μουσών-Δευκαλίωνα)

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Σχολική περιφέρεια Δημοτικού σχολείου
Παρακάτω αναφέρεται η σχολική μονάδα και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
Διαπολιτισμικό Δημοτικό:
Α. Άνω Ν. Επιβάτες (Ο οικισμός και η ευρύτερη περιοχή των Άνω Ν. Επιβατών) Β. Κάτω Ν. Επιβάτες (Κουντουριώτου-25ης Μαρτίου- Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Γρηγορίου Λαμπράκη)
Σχολικές περιφέρειες Νηπιαγωγείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Νέων Επιβατών: Ο οικισμός των Άνω Ν. Επιβατών όσο και η ευρύτερη περιοχή των Άνω Ν. Επιβατών.
2ο Νηπιαγωγείο Νέων Επιβατών: Κάτω Νέοι Επιβάτες (Κουντουριώτου-Αρχ. Μακαρίου- Επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας-Γρηγορίου Λαμπράκη)

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:

Σχολική περιφέρεια Δημοτικού σχολείου
Δημοτικό: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Αγίας Τριάδας και Ν. Επιβατών
Σχολική περιφέρεια Νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγείο: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Αγίας Τριάδας και Ν. Επιβατών

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Σχολικές περιφέρειες Δημοτικών σχολείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
1ο Δημοτικό Ν. Μηχανιώνας: Αλ. Παπαδιαμάντη-Γ. Ρίτσου-Ίμβρου-Χρυσοστόμου Σμύρνης-Θεόδωρου Κολοκοτρώνη-Αυδημίου-Μιαούλη-Λ.Βαζάκα-Εμμανουήλ Παππά-Ερυθραίας-Αρτάκης-Νικηφόρου Βρεττάκου-Κισσούντος-Γ. Σεφέρη-Θησέως-Πολυτεχνείου-Παραλίας-Πέλλας-Μακεδονίας-Φώκαιας-Αιμιλίας Καψαλάκη-Ελλησπόντου.

2ο Δημοτικό Ν. Μηχανιώνας: Αλ.Παπαδιαμάντη-Αρτάκης-Περάματος-Νότιων ορίων πόλεως-Θησέως-Γ. Σεφέρη-Κισσούντος-Νικηφόρου Βρεττάκου-Αρτάκης-Ερυθραίας-Εμμανουήλ Παππά-Λ.Βαζάκα-Μιαούλη-Αυδημίου-Θεόδωρου Κολοκοτρώνη-Χρυσοστόμου Σμύρνης-Ίμβρου-Γ.ΡίτσουΣχολικές περιφέρειες Νηπιαγωγείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
1ο Νηπιαγωγείο Ν. Μηχανιώνας
Α. Πρωινό: Αλ.Παπαδιαμάντη-25ης Μαρτίου-Αυδημίου-28ης Οκτωβρίου-Πολυτεχνείου- Καραϊσκάκη-Ελλησπόντου)
Β. Ολοήμερο: Δε λειτουργεί
2ο Νηπιαγωγείο Ν. Μηχανιώνας
Α. Πρωινό: Αλ.Παπαδιαμάντη-Ανδρέα Κάλβου-Ερυθραίας-Αγίου Νικολάου-Πάροδος Πολυτεχνείου-Πολυτεχνείου-28ης Οκτωβρίου-Αυδημίου-25ης Μαρτίου
Β. Ολοήμερο: Αλ.Παπαδιαμάντη-Ανδρέα Κάλβου-Ερυθραίας-Αγίου Νικολάου-Πάροδος Πολυτεχνείου-Πολυτεχνείου-28ης Οκτωβρίου-Αυδημίου-Θεόδωρου Κολοκοτρώνη-Βασιλέως Γεωργίου Α΄-Δημοκρίτου
3ο Νηπιαγωγείο Ν. Μηχανιώνας
Α. Πρωινό:Ελλησπόντου-Καραϊσκάκη(και από τις δύο πλευρές της)-Πολυτεχνείου-Παραλία-Πέλλας-Μακεδονίας-Φώκαιας-Αιμιλίας Καψαλάκη
Επιπλέον: Η περιοχή της Ανθούπολης(προς το Αγγελοχώρι μέχρι την περιοχή του βιολογικού καθαρισμού)
Β. Ολοήμερο:Αλ. Παπαδιαμάντη-Δημοκρίτου-Βασιλέως Γεωργίου Α΄-Θεόδωρου Κολοκοτρώνη-Αυδημίου-28ης Οκτωβρίου-Πολυτεχνείου-Παραλία- Πέλλας-Μακεδονίας-Φώκαιας-Αιμιλίας Καψαλάκη-Ελλησπόντου.
Επιπλέον: Όλη η περιοχή της Μηχανιώνας προς το Αγγελοχώρι και η περιοχή της Ανθούπολης μέχρι την περιοχή του βιολογικού καθαρισμού.
4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μηχανιώνας
Α. Πρωινό και Ολοήμερο: Αλ.Παπαδιαμάντη-Αρτάκης-Περάματος-Νότιων ορίων πόλεως-Παραλία-Πάροδος Πολυτεχνείου-Αγίου Νικολάου-Ερυθραίας-Ανδρέα Κάλβου.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ

Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
Σχολική περιφέρεια Δημοτικού σχολείου
Δημοτικό: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή του Αγγελοχωρίου μέχρι την περιοχή του Βιολογικού καθαρισμού.
Σχολική περιφέρεια Νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγείο: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή του Αγγελοχωρίου μέχρι την περιοχή του Βιολογικού καθαρισμού.

ΚΕΡΑΣΙΑ

Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
Σχολική περιφέρεια Δημοτικού σχολείου
Δημοτικό: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς.
Σχολική περιφέρεια Νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγείο: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς.
Παρατηρήσεις
Στο ολοήμερο νηπιαγωγείο της Κερασιάς πρόκειται να φοιτήσουν και τα νήπια του Αγγελοχωρίου στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου στο Αγγελοχώρι. Η διευθέτηση αυτή αφορά μόνο στα νήπια του Αγγελοχωρίου, που θα φοιτήσουν στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.


ΕΠΑΝΟΜΗ

Σχολικές περιφέρειες Δημοτικών σχολείων
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:
1ο Δημοτικό Επανομής: Γρ. Ζέρβα-Ρ. Φεραίου-Νταβέλα – Δρόμος Αργυρίων- Δημοτική Αγορά- Νέο πνευματικό κέντρο- Πλατεία-πεζόδρομος Κανούλα-Παύλου Μελά.
2ο Δημοτικό Επανομής: Π.Μελά-Πεζόδρομος Κανούλα-Πλατεία-Νέο πνευματικό κέντρο-Δημοτική Αγορά- Δρόμος Αργυρίων-Σφαγείων-Αγ.Σπυρίδωνος-28ης Οκτωβρίου-Αγίου Αργυρίου.
Επιπλέον: Η περιοχή «Πάλιουρας», που βρίσκεται στην κατεύθυνση προς κτήμα Καραγκιόζη.
3ο Δημοτικό Επανομής: Αγίου Αργυρίου-28ης Οκτωβρίου-Αγ. Σπυρίδωνος-Σφαγείων-Νταβέλα- Ρ. Φερραίου- Γρ. Ζέρβα
Παρατηρήσεις
Οι μαθητές της Α΄ τάξης, που προέρχονται από την περιοχή «Παραλία Επανομής»,  εγγράφονται στο 1ο και 2ο Δημοτικά σχολεία Επανομής και κατανέμονται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, με γνώμονα την κατά το δυνατόν ορθολογικότερη κατανομή τους στα δύο σχολεία, λειτουργώντας έτσι προς το συμφέρον της εκπαίδευσής των.
  
Σχολικές περιφέρειες Νηπιαγωγείων
1ο Νηπιαγωγείο Επανομής: Γρ. Ζέρβα-Ρ. Φεραίου-Νταβέλα – Δρόμος Αργυρίων- Δημοτική Αγορά- Νέο πνευματικό κέντρο- Πλατεία--πεζόδρομος Κανούλα-Παύλου Μελά.
2ο Νηπιαγωγείο Επανομής: Π.Μελά-Πεζόδρομος Κανούλα-Πλατεία-Νέο πνευματικό κέντρο-Δημοτική Αγορά- Δρόμος Αργυρίων-Σφαγείων-Αγ.Σπυρίδωνος-28ης Οκτωβρίου-Αγίου Αργυρίου.
3ο ,4ο ,5ο Νηπιαγωγεία Επανομής: Αγίου Αργυρίου-28ης Οκτωβρίου-Αγ. Σπυρίδωνος-Σφαγείων- Νταβέλα- Ρ. Φερραίου- Γρ. Ζέρβα.
Επιπλέον: Η περιοχή «Πάλιουρας», που βρίσκεται στην κατεύθυνση προς κτήμα Καραγκιόζη.


ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Παρακάτω αναφέρονται οι σχολικές μονάδες και η σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται από τις αναγραφόμενες οδούς με δεξιόστροφη αναφορά ή την περιοχή που περιγράφεται:

Σχολική περιφέρεια Δημοτικού σχολείου
Δημοτικό: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή του Μεσημερίου.

Σχολική περιφέρεια Νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγείο: Στη σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνεται τόσο ο οικισμός όσο και η ευρύτερη περιοχή του Μεσημερίου.


ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά την περίοδο των εγγραφών του Ιουνίου 2013 προτείνεται να μην γίνουν τελικές εγγραφές των νηπίων και των μαθητών στην Α΄ Δημοτικού στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός σχολεία ή νηπιαγωγεία, αλλά να ολοκληρωθούν την επόμενη ημέρα της λήξης των, μετά από συνεννόηση των Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, όπου θα δοθεί η δυνατότητα μιας καλύτερης κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα γεωγραφικά όρια των σχολικών περιφερειών όσο και σημαντικά κοινωνικά κριτήρια (πχ φοίτηση αδελφιών στο ίδιο σχολείο). Η ευελιξία αυτή δίνει τη δυνατότητα εγγραφής μαθητών, που κατοικούν στα όρια των σχολικών περιφερειών, σε άλλο σχολείο, με γνώμονα την κατά το δυνατόν ορθολογικότερη κατανομή τους στα σχολεία, λειτουργώντας έτσι προς το συμφέρον της εκπαίδευσής των.
      
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την εισήγηση – πρόταση του κ. Δημητρίου Μητρόπουλου εκ μέρους των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά τόσο στα όρια των σχολικών περιφερειών όπως προαναφέρονται όσο και στις αλλαγές που προκύπτουν. Κατόπιν τούτου θα αποσταλεί η πρόταση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 12 / 2013.
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


  

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: