Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τη Α΄ Τάξη αρχίζουν τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ολοκληρώνονται τη Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013.

Κατά την περίοδο των εγγραφών του Ιουνίου 2013 δε θα γίνουν τελικές εγγραφές των νηπίων και των μαθητών στην Α΄ Δημοτικού στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός σχολεία ή νηπιαγωγεία, αλλά να ολοκληρωθούν την επόμενη ημέρα της λήξης των, μετά από συνεννόηση των Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.

Στην Α΄ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2007.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

1) Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού(Το Πιστοποιητικό Γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, εφόσον υπάρξει εμπρόθεσμη αίτηση εγγραφής, και δηλωθούν με ακρίβεια τα στοιχεία του Δήμου εγγραφής).

2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια μέχρι την ημερομηνία εγγραφής.
3) Πιστοποιητικά Οδοντολογικής, Καρδιολογικής και Οφθαλμολογικής εξέτασης. (Αντίστοιχα από Οδοντίατρο, Καρδιολόγο, Οφθαλμίατρο είτε Δημόσιου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, είτε από το ΙΚΑ, είτε από οποιονδήποτε Ιδιώτη Ιατρό της αντίστοιχης Ειδικότητας. Το Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης υπάρχει στο βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.)
4] Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

5) Αποδεικτικό Στοιχείο Κατοικίας. (ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Συμβόλαιο αγοράς Κατοικίας ή Ενοικίασης στο όνομα του Γονέα ή Κηδεμόνα. Λογαριασμοί Κινητών τηλεφώνων δεν γίνονται δεκτοί)

                                                                 Νέοι Επιβάτες      30/05/2013

                                                                   Ο  Διευθυντής  του  Σχολείου                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: