Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης & επικοινωνίας "ΝΟΥΣ".Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 τα δύο τμήματα της Εης τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο Ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης & επικοινωνίας «ΝΟΥΣ» όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) & την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες στην επίδραση των πράξεων τους και των συμπεριφορών τους στην συναισθηματική κατάσταση των άλλων.

Τα παιδιά παρακολούθησαν μια πολυμεσική παρουσίαση που αναφέρεται στην  επίδραση των συναισθημάτων σε διάφορες περιπτώσεις (λήψη απόφασης, διαπροσωπικές σχέσεις, πραγματοποίηση δράσεων). Η παρουσίαση στηρίζεται σε κινούμενα σχέδια, κείμενα και μουσική. Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με τυχαίο τρόπο. Σε κάθε ομάδα ορίστηκε υπεύθυνος παιδαγωγός ή πληροφορικός. Η κάθε ομάδα δημιούργησε μια μικρή ταινία, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων, που διαδραματίζεται σε μια τάξη όπου μια ομάδα μαθητών φέρεται άσχημα σε έναν μαθητή αλλά ευτυχώς έρχονται οι.... δεινόσαυροι!

Για να δείτε τις ταινίες που δημιούργησαν τα παιδιά, πατήστε εδώ.