Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

e-Twinning 2015-2016: Values of life


Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  eTwinning, στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές/τριες του Ε1 με το σχέδιο εργασίας Values of life, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/12/2015 στο σχολείο μας τηλεδιάσκεψη μεταξύ των τεσσάρων από τα έξι συνεργάτες-σχολεία. Συγκεκριμένα, επικοινωνήσαμε με τα δημοτικά σχολεία του Αρσενίου Πέλλας, του Αρσακείου Ιωαννίνων και της Ιταλίας και τραγουδήσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Η εμπειρία ήταν εξαιρετική!

Η πρώτη αξία ζωής με την οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά ήταν ο σεβασμός. Και όταν τα παιδιά δημιουργούν εμείς απολαμβάνουμε:


 Η δασκάλα του Ε1
Σαββατούλα Χοροζίδου