Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Εγγραφές μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2016-2017.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την Α΄ Τάξη αρχίζουν την Τετάρτη  1 Ιουνίου 2016 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Στην Α΄ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

1) Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη Γέννησης του παιδιού (Αφορά μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές).
2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
3) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο). Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς, (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
Ειδικότητες ιατρών με δυνατότητα κατάρτισης: παιδίατροι, γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγοι.
4) Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Εκδίδεται στις 15-6-2016).
5) Αποδεικτικό Στοιχείο Διεύθυνσης Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο Οικίας στο όνομα του Γονέα ή Κηδεμόνα ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Λογαριασμοί Κινητών τηλεφώνων δεν γίνονται δεκτοί).