Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Μετονομασία Σχολικής Μονάδας.


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση Φ.10/349/52656/Δ1 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1159/22-4-2016 ΦΕΚ τ.Β' από το σχολικό έτος 2016-17 και εντεύθεν το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών μετονομάζεται σε  "Αρχιγένειο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών".

Για να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.