Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Αλλαγή Ονομασίας του Σχολείου μας

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 ¨Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 159/06-09-2016. τΑ΄), τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετατράπηκαν και λειτουργούν ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια το σχολείο μας άλλαξε ονομασία και θα ονομάζεται εφεξής:

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών "Αρχιγένειο" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: