Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την Α΄ Τάξη αρχίζουν την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8:30 -10:30

Στην Α΄ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν  από 1/1/2011 έως 31/12/2011

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή:

1) Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Αφορά μόνο τους αλλοδαπούς μαθητές/τριες. Για τους υπόλοιπους αναζητείται από το σχολείο και δεν απαιτείται η προσκόμισή του)
2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)
«Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς, (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
Ειδικότητες ιατρών με δυνατότητα κατάρτισης:  παιδίατροι, γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγοι»
3) Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Εκδίδεται στις 15-6-2017. Μέχρι την έκδοσή του προσκομίζεται από το γονέα «Βεβαίωση Φοίτησης» Νηπιαγωγείου)
4) Αποδεικτικό Στοιχείο Διεύθυνσης Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας στο όνομα του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων δεν γίνονται δεκτοί.

 Προσδιορισμός ορίων σχολικής περιφέρειας
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών
«Αρχιγένειο»
για τις εγγραφές μαθητών Α’ τάξης σχολικού έτους 2017-2018

(ΑΠΟΦΑΣΗ    14546/23-5-2016   της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης)

ΝΈΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Σχολική περιφέρεια Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών
 Άνω Νέοι Επιβάτες: Οικισμός και η ευρύτερη περιοχή των Άνω Νέων Επιβατών
Κάτω Νέοι Επιβάτες: η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κουντουριώτου-25ης Μαρτίου-Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας-Γρηγορίου Λαμπράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: